Osteo…

Osteo… (Yunoncha osteon — suyak) — o’zlashma qo’shma so’zlarning birinchi qismi bo’lib, shu so’zlarning suyakka, suyak to’qimasiga aloqadorligini bildiradi.