Ovotsit – Tuxumhujayra

Ovotsit – Tuxumhujayra – ovogenez natijasida o’sib yetilgan urg’ochi jinsiy hujayralar.