Ovoz apparati

Ovoz apparati – nutq a’zosi; ikkita tovush pardasidan iborat bo’lib, ularning o’rtasida tovush teshigi (yorig’i) mavjud.