Oybolta

Oybolta-jang quroli; dami (tig’i) yangi tug’ilgan oyga o’xshash bolta. O’rta asrlarda Oybolta bilan otliq askarlar qurollantirilgan.