Paleoosiyo xalqlari

Paleoosiyo xalqlari – shimol va shimoliy-Sibirning tub joy aholisi: chukchalar, koryaklar, itelmenlar, Yukagirlar, nivxlar, ketlar, eskimos lar va boshqalarning nomi.