Pas (Paz) Oktavio

Pas (Paz) Oktavio (1914.31.9 – Me- xiko — 1998) — meksikalik shoir. Bi-rinchi she’riy tuplami «No pasa- ran» 1936-39 y.larda Ispaniyada bul- gan fuqarolar urushiga bag’ishlangan. «Inson ildizi» (1937), «sening rav- Shan soyang ostida» (1937), «dunyo chek- kasida» (1942), «Madhiya mag’zi» (1954), «Quyoshning toshi» (1957), «yaxlit sha- mol» (1966) va b. tuplamlarida P. mil- liy lirikani badiiy kashfiyotlari b-n boyitgan, fiqolarni jamlashga mo-yil, metaforalarga boy, yuksak ruxiyatli in- tellektual shoir sifatida namoyon bula- Di. U qad. Meksika hamda Osiyo xalqlari madaniy merosiga tez-tez murojaat etadi. «Yolg’izlikning chalkash yullari» (1956) essekitobida Meksi-kaliklar ruhiyatini, Meksikaning tarixiy o’ziga xosliklarini tadqiq etadi. P.ning Fi- kricha, shoirning hoz. jamiyatdagi va- zifasi inson va tashki dunyo birligini tiklashdir. P. Meksikaning Hindistondagi elchi- si (1962-64), Garvard un-tining faxriy dri (1981). San’at va siyosat sohasidagi bir necha jur.larga, jumladan, «PLURAL» («Plural») jur.ga boshchilik kilgan. No- bel mukofoti laureata (1990).