Pastel nima?

Bo’yoq kukuni, oq tuproq va yelimdan pastasimon modda — pastel bo’rlari va qalamlarni qoliplash uchun asos olindi. Pastel texnikasi — bu, ham rassomchilik, ham rasm. Basharti rangli rasm. U g’or devorlarini qoyatosh tasvirlari bilan bezagan juda qadim-qadim zamonlarda yashagan odamzotga xos edi. Antik san’atda haykalcha va haykallar qizg’ish-qo’ng’ir sangina (temir ishqorlari bilan kaolingil aralashmasi) bilan bo’yalgan edi. Kanten de Latur (1704-1788) qo’li gul pastel ustasi bo’lgan. U chizgan ma’rifat davri namoyandalarining suvratlari — o’sha ziddiyat zamonning eng munazzam va yorqin in’ikoslaridan biri.