Polifagiya

Polifagiya, ko’p xil ozuqali – har xil turga mansub ozuqalar bilan ovqatlanadigan organizmlar, biroq hammахо’r emas. Masalan, baqalar, kaltakesaklar.