Poliembrioniya

Poliembrioniya, ko’p pushtlilik – 1) bir zigota (tuxum)da bir necha pushtning rivojlanishi; 2) bir urug’da bir necha murtakning yetilishi.