Polibiont – Joy tanlamaydigan

Polibiont – Joy tanlamaydigan – turli muhit yoki agregat holatlarda (suvda, tuproqda, muzda) yohud turli xo’jayinda (parazitlarga xos) yashovchi organizrn.