Polikarp o’simliklar

Polikarp o’simliklar, takror valovchi о’simliklar – ko’p marta gullab, mеуа beruvchi o’simliklar.