Poliz ekinlari

Poliz ekinlari – qovoqdoshlarga mansub qovun, tarvuz, bodring kabi ekiladigan o’simliklar.