Polispermiya

Polispermiya, ko’p spermiyalik yuksak o’simliklar va hayvonlaгda bir tuxum hujayraga otalanish davгida bir necha spermaning bir vaqtda kirishi. Odatda, tuxum hujayra bitta sperma yordamida otalanadi (changlanadi).