Pollutant

Pollutant – atrof-muhitni iflоs qiluvchi kimyoviy modda.