Popuk

Popuk, ukparcha – 1) ba’zi hayvonlari boshidagi bir tutam tuklar to’plami; 2) ba’zi o’simlik mevasi yoki urug’ining uchki qismida joylashgan uzun tuklar majmui. Shamol vositasida taгqalish uchun xizmat qiladi.