Populatsiyalar genetikasi

Populatsiyalar genetikasi – роpulatsiyalarning genotipik tuzilishini, ularning o’zgaгish qonuniyatlarini o’rganuvchi genetika bo’limi.