Pretsipitatsiya – Cho’kish

Pretsipitatsiya – Cho’kish – begona tanacha komplesining zidditanacha bilan cho’kish immunologik reaksiyasi.