Primatlar

Primatlar – yuksak tuzilgan sut emizuvchi hayvonlar turkumi. Yuqori rivojlangan bosh miya va to’g’riga qarovchi takomillashgan ko’zga ega. Bularga lemurlar, maymunlar kiradi.