Prokambiy – Boshlang’ich to’qima

Prokambiy – Boshlang’ich to’qima – boshlang’ich hosil qiluvchi to’qima; ulardan boshlang’ich o’tkazuvchi to’qimalar hosil bo’ladi.