Prostaglandinlar

Prostaglandinlar – hujayra mеtabolizmini boshqarishda ishtirok etuvchi karbon atomidan iborat yog’ kislotalarining hosilalari. Hosil bo’lgan joyning o’zida maxsus fermentlar yordamida tezda parchalanib ketadi va hujayrada to’planmaydi.