Puaz

Puaz (Fransuzcha poise) — birliklarning SGS tizimida dinamik yopishqoqlikning o’lchov birligi; o’zaro 1 sm/s nisbiy tezlik bilan harakatlanayotgan, bir-biridan 1 santimetr masofada joylashgan 1 sm2 yuzaga ega bo’lgan ikki suyuklik qatlamiga 1 Dina kuch bilan ta’sir qilayotgan suyuqlikning yopishqoqligi. Qisqacha P bilan belgilana- Di. 1 Puaz = 0,1 pas. Puaz frantsuz fizigi va vrachi J. L. M. Puazyoyl (1799-1869) sharafiga qo’yilgan.