PUL MIQDORI

PUL MIQDORI – muomalaga chiqarilgan metall tangalar va qo’g’oz pullari (xazina va bank biletlari) jami miqdori. Bankdagi barcha pul vositalari ham kiradi. Pul miqdori aholi qo’lida, kredit tizimi kassalari, korxona va tashkilotlarda to’planadi.