PUL MUOMALASI

PUL MUOMALASI – naqd pul bo’lib, tovarlar aylanishi va notovarlar harakati, to’lov va hisoblar uchun xizmat qiladi. Aynan bir jarayonning doimo bir xilda takrorlanishidir.