PUL QADRI

PUL QADRI – pulning tovar va xizmatlarni xarid etish, chet el valyutalariga almasha olish qobiliyati.