PUL QIYMATI

PUL QIYMATI – pul birligiga almashtirilishi mumkin bo’lgan tovar va xizmatlar miqdori; pul birligini sotib olish qobiliyati; baho darajasiga teskari kattalik.