PULGA BO’LGAN TALAB

PULGA BO’LGAN TALAB – uy xo’jaliklari va firmalar tomonidan bitimlarda to’lov vositasi sifatida foydalanish, ko’zda tutilmagan xarajatlar uchun saqlab turish, moliyaviy aktivlar sifatida foydalanib, daromad olish uchun jamg’arish maqsadida ega bo’ lishga intilgan pul miqdori.