PUL TIZIMI

PUL TIZIMI – tovar muomilasi rivojlanishining natijasi bo’lib, davlatlar tomonidan qonunchilik asosida mamlakatda pul muomilasini tashkil etish.