Pulpa

Pulpa – 1) o’simlik уа hayvon оrganizmlarining yumshoq to’qimalari; 2) tishning yumshoq to’qimasi. Тishning o’sish уа oziqlanishini ta’minlaydi.