Puls – Tomir urishi

Puls – Tomir urishi – yurakning qisqarib-bo’shashib urishi natijasida qon tomirlarining ritmik tebranishi.