Qaysi musiqa asbobi damdan tayyorlangan?

Bu, jahonning aksariyat mamlakatlarida keng tarqalgan — surnay. U puflama musiqa asboblari sirasiga kiradi. Uning farqlovchi unsuri detali — dam, ya’ni charmdan yoki ichakdan tayyorlangan zarfi. Damga bir necha quvurchalar o’rnatilgan. Ulardan biri — istalgan yog’och puflama cholg’u asboblarida bo’lgani singari teshikchalikdir. Unda kuylarni ijro etishadi. Boshqa bir tag’inam kichik quvurcha havoni damlash uchun xizmat qiladi: ijrochi unga puflaydi. Qolgan barcha quvurchalar — ular bittadan tortib bir nechtagacha bo’lishi mumkin — kuyga uzluksiz jaranglash bilan jo’rovoz bo’ladi. Surnayni odatda ochih joylarda chalishadi, chunki undan taraladigan tovush judayam shiddatli va balanddir. Shotlandiyada, masalan, maxsus surnaychllar dastasi bor bo’lib, mug’anniylar unda surnayni o’z milliy liboslarida — kalta katakli yubka kiyvolib chalishadi.