Qonning ivishi (quyulishi)

Qonning ivishi (quyulishi) – bir qator o’zaro ta’sirlar natijasida suyuq qonning quyuqlashish jarayoni. Bu jarayonda 10 ga yaqin oqsillar ishtirok etadi. Odam vа hayvon organizmining himoya qilish xususiyati bo’lib, qon kamayib ketishining oldini oladi (to’xtatadi).