Qonning shaklli elementlari

Qonning shaklli elementlari – asosan ilikda hosil bo’lib, tuzilishi уа vazifasiga ko’ra, bir-biridan farq qiluvchi qon hujayralari: eritrotsitlar, leykotsitlar уа trombotsitlar.