Qontomir tizimi

Qontomir tizimi – qon yoki gernolimfa harakatlanadigan tomirlar уа bo’shliqlar tizimi. Ikki xil qon-tomir tizimi aniqlangan: ochiq yoki lakunar va yopiq tizim. Yopiq qon-tomir tizimi asosan umurtqali hayvonlar va odamga xos.