Qoplovchi to’qima

Qoplovchi to’qima – o’simliklarni tashqi tomondan о’rаb turuvchi to’qimalar (masalan, po’stloq).