Qo’shmirza

Qo’shmirza-bu bola sog’ bo’lib oldingi bolalar, o’z tengdoshlariga qo’shilsin