Qo’shmon

Qo’shmon-“qo’sh” (“xush”) so’zi bilan boshlangan ba’zi qo’shma ismlarning erkalash-qisqartma shakli