Qo’shmoq// Qo’shmoqboy

Qo’shmoq// Qo’shmoqboy-ota-onasi turli millatdan bo’lgan oila farzandi; metis bola