Qo’shmurod

Qo’shmurod-Xushmurod yoki bola ulg’ayib o’zidan avvalgi bolalarga o’z tengdoshlariga qo’shilsin