Qo’shniyoz

Qo’shniyoz-Allohdan iltijolar qilib olingan bola ulg’ayib kattalar safiga qo’shilsin