Qo’shoq

Qo’shoq-badanida qandaydir ortiqcha, belgi bilan (qo’l yoki oyoqda qo’shimcha barmoqcha yoki boshqa xil xususiyatlar) tug’ilgan bola