Qo’shpo’lat

Qo’shpo’lat-po’latdek mustahkam bo’lsin va sog’ ulg’ayib o’zgalar safiga qo’shilsin