Qo’shqanotlilar

Qo’shqanotlilar, ikki qanotlilar – hasharotlar turkumi. Bir juft oldingi qanotlarga ega, orqa qanotlar esa vizillagan tovush chiqaruvchi qanotlarga aylangan. Masalan, chivinlar, iskaptoparlar, pashshalar.