Qunon

Qunon-qunondek (uch yashar erkak ot) sho’xchan va qudratli yigit bo’lsin