Quralay

Quralay-kiyik yoki bug’u bolachasining qora ko’zlari; go’zal, zebo qiz