Radiatsion genetika

Radiatsion genetika – genetikaning nurlanishni irsiyatga ta’siri, ya’ni nurlangan organizmlarda irsiy o’zgarish (mutatsiyalar)ning paydo bo’lishini o’rganuvchi bo’limi. G’o’zaga radiatsiya ta’sir ettirilib, bir qator yangi navlar olishga muvaffaq bo’lindi.