Radiatsiya muvozanati

Radiatsiya muvozanati – atmosferada radiatsiya nurlanishi уа yutilishining yig’indisi.