Radio …

Radio … – nurlanish yoki radiotexnikaga aloqadorlikni anglatuvchi murakkab so’zlarning tarkibiy qismi.