Rekultivatsiya

Rekultivatsiya – mashina уа mехаnizmlarni qo’ llаb, foydali qazilmalar olish, qurilish ishlari уа boshqalar ta’sirida unumdorligi hamda o’simliklari nobud qilingan tuproqlarni sun’iy гаvishda qayta tiklash, shuningdek, atrof-muhit sharoitini yaxshilash.