Renaturatsiya

Renaturatsiya – biopolimerlar molekulasi, masalan, oqsil yoki nuklein kislotalarning tabiiy xususiyatlarini yo’qotish (denaturatsiya) holatidan biologik faol holatga qaytishi.