Reofil organizmlar – Oqar suv sevuvchi organizmlar

Reofil organizmlar – Oqar suv sevuvchi organizmlar – oqar suv havzalarida yashashga moslashgan organizmlar.